NEIGE PULLOVER SKI JACKET

White stripes on both arms.

100% Nylon